Ten serwis używa plików cookies - zobacz szczegóły. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.

"AS" Biuro Rachunkowe s.c.
Sabina Funek-Achtel, Agnieszka Pot?pa

WITAMY!

na stronie Biura Rachunkowego "AS" skierowanej do osb szukaj?cych profesjonalnych us?ug ksi?gowych w Krakowie.

Chocia? nasza Sp?ka powsta?a w maju 2010r., w?a?ciciele posiadaj? ponad 14-letnie do?wiadczenie w bran?y finansowo-ksi?gowej i kadrowej.

Celem naszej firmy jest profesjonalne ?wiadczenie us?ug dla krajowych i zagranicznych podmiotw gospodarczych oraz osb fizycznych, a tak?e bie??ce wsparcie w finansowym zarz?dzaniu przedsi?biorstwami.

Jeste?my Biurem Rachunkowym, zrzeszaj?cym specjalistw z zakresu finansw, rachunkowo?ci, zarz?dzania i podatkw. Nasz zesp? sk?ada si? z dyplomowanych i wykwalifikowanych pracownikw w dziedzinie rachunkowo?ci - dzi?ki temu powierzaj?c nam ksi?gowo?? firmy mog? mie? Pa?stwo pewno??, ?e zostanie ona poprowadzona fachowo, szybko i profesjonalnie.

W celu zapewnienia najwy?szego poziomu ?wiadczonych us?ug ksi?gowych, wsp?pracujemy z doradcami podatkowymi, bieg?ymi rewidentami, a tak?e prawnikami.

Dzia?amy na podstawie certyfikatu ksi?gowego, wydanego przez Ministerstwo Finansw RP nr 32302/2002, uprawniaj?cego do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych, a dzia?alno?? nasza obj?ta jest ubezpieczeniem OC.


Je?eli wi?c szukacie Pa?stwo Biura Rachunkowego w Krakowie b?d? okolicach, ktre sumiennie i rzetelnie zajmuje si? us?ugami podatkowo-kadrowymi i w nowoczesny sposb dostosowuje je do indywidualnych potrzeb i oczekiwa? klientw,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 
Reklama