Ten serwis używa plików cookies - zobacz szczegóły. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 maja 2013 06:35

Pliki cookies
Polityka dotycz?ca cookies i podobnych technologii

Dla Pa?stwa wygody Serwis ten u?ywa plikw cookies i podobnych technologiim.in. po to, by dostosowa? serwis do potrzeb u?ytkownikw, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez serwis internetowy, ktry odwiedza internauta, do urz?dzenia internauty.

Cookies u?ywaj? te? serwisy, do ktrych si? odwo?ujemy pokazuj?c np. multimedia lub elementy serwisw spo?eczno?ciowych.

W przegl?darce internetowej mo?na zmieni? ustawienia dotycz?ce cookies. Brak zmiany tych ustawie? oznacza akceptacj? dla stosowanych tu cookies.

Serwis ten stosuje cookies wydajno?ciowe, czyli s?u??ce do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej dzia?a?a, oraz funkcjonalne, czyli pozwalaj?ce pami?ta?" o ustawieniach u?ytkownika.

Serwisy obce, z ktrych materia?y przedstawiamy, mog? tak?e u?ywa? cookies.

Poziom ochrony przed cookies ustawia si? w ka?dej przegl?darce:

Poziom ochrony przed cookies mo?na ustawi? w swojej przegl?darce internetowej a? do ca?kowitego blokowania plikw cookies. Zwi?ksza to poziom bezpiecze?stwa i ochrony danych, ale mo?e tak?e uniemo?liwia? niektre funkcje, np. zalogowanie si? na konto pocztowe.

Jak zmienia si? ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

Google Chrome

Trzeba klikn?? na menu (w prawym grnym rogu), zak?adka Ustawienia > Poka? ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatno??" trzeba klikn?? przycisk Ustawienia tre?ci. W sekcji Pliki cookie" mo?na zmieni? nast?puj?ce ustawienia plikw cookie:

Usuwanie plikw cookie

Domy?lne blokowanie plikw cookie

Domy?lne zezwalanie na pliki cookie

Domy?lne zachowywanie plikw cookie i danych stron do zamkni?cia przegl?darki

Okre?lanie wyj?tkw dla plikw cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przegl?darki (prawy grny rg): Narz?dzia > Opcje Internetowe > Prywatno??, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmian? zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przegl?darki: Narz?dzia > Opcje > Prywatno??. Uaktywni? pole Program Firefox: b?dzie u?ywa? ustawie? u?ytkownika".

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie b?d? nie pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przegl?darki: Narz?dzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie b?d? nie pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybra? Preferencje i klikn?? ikon? Bezpiecze?stwo. Tu wybiera si? poziom bezpiecze?stwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie".

Poprawiony: czwartek, 09 maja 2013 06:35
 
Reklama